Centrum Progres
ul. 11 Listopada 41
95-040 Koluszki

tel / fax (44) 714 67 90
tel. kom. 693 166 450
sekretariat@progres.atm.pl

 

Paweł Nowak - psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta (w trakcie procesu certyfikacji).

Od 28 lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w kontakcie indywidualnym, prowadząc także sesje partnerskie, rodzinne oraz terapię grupową. Posiada bogate doświadczenie w zakresie psychoedukacji, poradnictwa psychologicznego, interwencji kryzysowej, terapii psychologicznej i psychoterapii. Jego doświadczenie w udzielaniu konsultacji, porad oraz prowadzeniu terapii indywidualnej, rodzinnej
i grupowej obejmuje wiele godzin indywidualnej terapii oraz grupowej terapii (głównie terapii uzależnień i psychoterapii). Prowadzi także aktywną działalność szkoleniową,głównie w obszarze pracy związanej z motywowaniem do podjęcia zmian, zapobiegania
i przeciwdziałania przemocy, pomagania osobom i rodzinom z problemem uzależnień, zapobiegania zaburzeniom rozwojowym
i zachowaniom ryzykownym u dzieci i młodzieży. Jego doświadczenie w przygotowaniu i realizacji szkoleń obejmuje ponad 23 lat a i prawie 5500 godzin szkoleniowych. Realizuje pełen zakres badań psychologicznych dzieci i dorosłych, w tym badań i opinii orzeczniczych. Przez 4 lata pełnił zadania biegłego sądowego psychologa. Jego doświadczenie w przeprowadzaniu badań psychologicznych obejmuje bardzo dużą liczbę diagnoz dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajmuje się nowoczesną terapią EEG Biofeedback. Posiada krajowe certyfikaty: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kształcił się w zakresie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, terapii rogersowskiej, terapii gestalt, terapii skoncentrowanej na emocjach, focusingu. Pracuje pod stałą superwizją.


Alicja Klemańska - psycholog, pedagog Urszula Pecyna - instruktor terapii uzależnień 

© 2012 Progres