Centrum Progres
ul. 11 Listopada 41
95-040 Koluszki

tel / fax (44) 714 67 90
tel. kom. 693 166 450
sekretariat@progres.atm.pl


Centrum "Progres" istnieje od lutego 1998 r. Jest prywatnym ośrodkiem specjalizującym się w działaniach z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym przede wszystkim: problemom alkoholowym i narkomanii, przemocy domowej, agresji i przemocy rówieśniczej, ale także społecznemu nieprzystosowaniu. Ośrodek prowadzi także profesjonalne badania społeczne skali problemów alkoholowych, narkotykowych, związanych z agresją i przemocą. Klientom indywidualnym udziela szeroko rozumianej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej.

Od roku 2006 prowadzimy Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, od czerwca 2007 Pracownię Psychologiczną, w której wykonujemy m.in. badania kierowców i operatorów maszyn, a od października 2008 roku-Agencję Poradnictwa Zawodowego.

Doświadczenie w organizowaniu wyjazdów i obozów terapeutycznych zaowocowało poszerzeniem oferty o usługi turystyczne i przewozy autokarowe.

Z kolei 10-letnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym wykorzystujemy w realizacji projektów systemowych i konkursowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Do grupy głównych zadań, podejmowanych przez Centrum należą:
 
1. W zakresie profilaktyki problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy i agresji:
2. W zakresie terapii:
3. W zakresie edukacji:
4. W zakresie badań:
 
Badania społeczne, np. skali problemów alkoholowych, narkotykowych, uzależnien behawioralnych, przemocy domowej, agresji interpersonalnej itp. Badania ewaluacyjne.

5. W zakresie pracy konsultacyjnej, doradczej:
6. W zakresie usług turystycznych i przewozowych
7. W zakresie opracowywania i realizacji projektów systemowych i konkursowych POKL

Od 2008 roku realizujemy na zlecenie OPS oraz PCPR projekty systemowe. W roku 2009 opracowaliśmy pierwsze własne wnioski konkursowe. Kilka z nich zostało wysoko ocenionych przez instytucje wdrażające i znalazło się na czolowych miejscach list rankingowych.

Zarówno w pracy profilaktycznej, jak i terapeutycznej, szkoleniowej i konsultacyjnej posiadamy duże doświadczenie wynikające z wielu godzin pracy w szkołach, poradniach, punktach konsultacyjnych, klubach abstynenckich, itp. Dbamy o pełen profesjonalizm swojej pracy poprzez odpowiednie wykształcenie, przygotowanie praktyczne i stałe doskonalenie zawodowe (szkolenia, treningi, kursy, szkoły dla profilaktyków i terapeutów), doświadczenia zawodowe, stałą ewaluację podejmowanych działań.

Z Centrum "Progres" stale współpracuje 8 psychologów, 3 pedagogów, 4 doradców zawodowych, logopeda, socjoterapeuta, socjolog, dwóch specjalistów terapii uzależnień, lekarz medycyny, pielęgniarka, dwóch pracowników socjalnych. Okazjonalnie (celem realizacji konkretnego zadania) zatrudniane są inne osoby np. specjaliści w zakresie BHP i prawa pracy, ratownicy medyczni, serwisanci kas fiskalnych, profilaktycy, ankieterzy.

Liczba i rodzaj instytucji i placówek podejmujących współpracę z Centrum "Progres" stale rośnie, np. w 1998 roku udało się nam nawiązać współprace z 18 gminami z terenu centralnej Polski, obecnie (stan na 31.12.2012 r.) odnotowaliśmy współpracę z 115 gminami z województw: łódzkiego, mazowieckiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Warto nadmienić, że z ponad 35 gminami współpraca ma charakter stały i jest odnawiana corocznie.
Oprócz urzędów administracji lokalnej stale współpracujemy z:
Liczba klientów indywidualnych i instytucjonalnych podejmujących współpracę z Centrum Progres systematycznie rośnie. Na podstawie danych z badań ewaluacyjnych można stwierdzić, że zarówno zleceniodawcy, jak i adresaci czyli odbiorcy konkrenych działań, (np. uczniowie, nauczyciele, rodzice, osoby dotknięte problemami alkoholowymi) wysoko oceniają naszą pracę, określając ją jako użyteczną, wartościową i profesjonalną.

© 2012 Progres