Centrum Progres
ul. 11 Listopada 41
95-040 Koluszki

tel / fax (44) 714 67 90
tel. kom. 693 166 450
sekretariat@progres.atm.pl


 


Centrum "Progres" istnieje od lutego 1998 r. Jest prywatnym ośrodkiem specjalizującym się w działaniach z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym przede wszystkim: problemom alkoholowym i narkomanii, przemocy domowej, agresji i przemocy rówieśniczej, ale także społecznemu nieprzystosowaniu. Ośrodek prowadzi także profesjonalne badania społeczne skali problemów alkoholowych, narkotykowych, związanych z agresją i przemocą. Klientom indywidualnym udziela szeroko rozumianej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej.

Od roku 2006 prowadzimy Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, od czerwca 2007 Pracownię Psychologiczną, w której wykonujemy m.in. badania kierowców i operatorów maszyn, a od października 2008 roku-Agencję Poradnictwa Zawodowego.

Doświadczenie w organizowaniu wyjazdów i obozów terapeutycznych zaowocowało poszerzeniem oferty o usługi turystyczne i przewozy autokarowe.

Z kolei 10-letnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym wykorzystujemy w realizacji projektów systemowych i konkursowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szczególną uwagę zwracamy na jakość i rzetelność naszej pracy. Dowodem uznania naszych kontrahentów są liczne referencje i podziękowania. Potwierdzeniem wysokiej jakości zarządzania jest posiadany certyfikat ISO. Uczestniczymy również w ogólnopolskim programie "Rzetelna firma".  


"Jeśli nie czynisz postępów jakie chciałbyś i jakie możesz, dzieje się tak po prostu dlatego, że Twoje cele nie są wyraźnie zdefiniowane."
~Paul J.Meyer

  "Zmiana jest możliwa w każdym z nas. Granice zmian wyznacza nasza świadomość siebie . Tak więc przebudowa świadomości  otwiera nam nowe perspektywy rozwoju".
~Paweł Nowak-Dyrektor Centrum "Progres"© 2012 Progres