Centrum Progres
ul. 11 Listopada 41
95-040 Koluszki

tel / fax (44) 714 67 90
tel. kom. 693 166 450
sekretariat@progres.atm.pl

Działania w zakresie POKL Centrum Progres realizuje od 2008 roku.

Nasze doświadczenie obejmuje:
  1. przygotowywanie i realizacje projektów w ramach priorytetu 6.1.1.
  2. przygotowywanie i realizacje projektów w ramach poddziałania 7.1.1.oraz 7.1.3.
  3. przygotowywanie i realizacje projektów w ramach priorytetu 7.2.1.
  4. przygotowywanie i realizacje projektów w ramach priorytetu 7.3
  5. przygotowanie i realizacje projektów w ramach priorytetu 8.1.2
  6. realizację projektów w ramach priorytetu 9.2
  7. przygotowywanie i realizacje projektów w ramach priorytetu 9.5

Udzielamy również konsultacji w zakresie przygotowywania projektów zarówno systemowych jak i konkursowych. Zatrudniamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę psychologów, doradców zawodowych, terapeutów.

Proponujemy szeroki wachlarz usług adresowanych do osób bezrobotnych i nieczynnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, uzależnionych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży oraz osób z otoczenia.

Szczegóły dotyczące proponowanych przez nas działań znajdują się w zakładce "Oferta"

© 2012 Progres