Centrum Progres
ul. 11 Listopada 41
95-040 Koluszki

tel / fax (44) 714 67 90
tel. kom. 693 166 450
sekretariat@progres.atm.pl

Centrum „Progres” od trzech lat uczestniczy w przygotowywaniu projektów systemowych w ramach Priorytetu 7.1.1. oraz je realizuje bądź współrealizuje. Udzielamy porad i konsultacji, pomagamy w opracowaniu projektu, służymy wsparciem na każdym etapie jego realizacji.

Na zlecenie PCPR, MOPR, oraz OPS zrealizowaliśmy samodzielnie lub współrealizowaliśmy ponad 40 projektów, adresowanych do osób długotrwale bezrobotnych, nieczynnych zawodowo, matek samotnie wychowujących dzieci, osób niepełnosprawnych, uzależnionych, młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

Zrealizowaliśmy również kilka projektów konkursowych (zarówno w zakresie tzw. "małych"jak i "dużych grantów"). Od 13 lat pracujemy w obszarze edukacji, terapii, motywacji, konsultacji z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym (osoby dotknięte problemem alkoholowym i narkotykowym, uwikłane w przemoc domową, bezrobotni, osoby niepełnosprawne, młodzież z objawami społecznego nieprzystosowania). Prowadzimy zajęcia profilaktyczne i socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży; realizujemy szkolenia dla psychologów, pedagogów, doradców zawodowych, nauczycieli, pracowników ośrodków pomocy społecznej, kuratorów sądowych, policjantów.

Bazując na naszych bogatych doświadczeniach chcielibyśmy pomóc w odpowiednim przygotowaniu a następnie wdrażaniu projektów systemowych.

Na szkoleniu powiemy nie tylko CZEGO NIE NALEŻY ROBIĆ, ale przede wszystkim podpowiemy CO i JAK NALEŻY ROBIĆ, ABY PROJEKT ZAKOŃCZYŁ SIĘ SUKCESEM. Aby udało się go do końca zrealizować i uzyskać zaplanowane rezultaty. Szkolenie prowadzą doświadczeni praktycy-tworzący projekty i je realizujący (psychologowie, doradcy zawodowi, koordynatorzy projektów).

Czas trwania: 20 godzin dydaktycznych (2 lub 3 dni).
Miejsce i termin realizacji: do uzgodnienia.

Zakres szkolenia:

© 2012 Progres