Centrum Progres
ul. 11 Listopada 41
95-040 Koluszki

tel / fax (44) 714 67 90
tel. kom. 693 166 450
sekretariat@progres.atm.pl

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Progres" jest wpisana do ewidencji placówek oświatowych prowadzonych przez Starostę Łódzkiego Wschodniego i podlega nadzorowi merytorycznemu Kuratora Oświaty w Łodzi.

Poradnia "Progres" posiada takie same uprawnienia jak publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne (za wyjątkiem wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania oraz niektórych opinii ). Większość dokumentów firmowanych przez Poradnię ma więc taką samą moc prawną jak opinie wydawane przez poradnie publiczne.

Poradnia udziela pomocy:
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzi także działalność profilaktyczną i szkoleniową.

OFERTA PORADNI:

1. Badania psychologiczne i pedagogiczne:
2. Terapia psychologiczna:
3. Terapia pedagogiczna:
4. Pomoc logopedyczna:
5. Konsultacje i porady dla rodziców,

6. Zajęcia profilaktyczne zapobiegające zagrożeniom rozwojowym u dzieci i młodzieży,

7. Konsultacje dla nauczycieli i wychowawców,

8. Kursy i seminaria dla nauczycieli i rad pedagogicznych,

9. Prelekcje dla rodziców,

10. Warsztaty i treningi,

11. Szkolenia dla współpracujących instytucji.


Zapewniamy:
Świadczone usługi są odpłatne.

Placówka znajduje się w Koluszkach, przy ulicy 11 Listopada 41.

Zapraszamy.

© 2012 Progres