Centrum Progres
ul. 11 Listopada 41
95-040 Koluszki

tel / fax (44) 714 67 90
tel. kom. 693 166 450
sekretariat@progres.atm.pl

Agencja poradnictwa zawodowego  (nr w ewidencji 5223) kieruje swą ofertę do: klientów indywidualnych, szkół, instytucji pomocy społecznej oraz pracodawców.

1. OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, INSTYTUCJI I SZKÓŁ

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Doradcy zawodowi udzielają porad indywidualnych w zakresie:
W ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego oferujemy także konsultacje i pomoc psychologiczną (analiza przyczyn niepowodzeń w poszukiwaniu pracy, określenie mocnych stron, testy psychologiczne…)

Indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi adresowane są do:

ZAJĘCIA GRUPOWE

Poradnictwo grupowe jest skutecznym sposobem świadczenia pomocy ludziom, którzy pracując w zespole i będąc jego członkami, w atmosferze akceptacji i otwartości, mają możliwość zbadania i zdefiniowania własnego problemu zawodowego, dokonania adekwatnej oceny siebie oraz rozwijania umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania kariery zawodowej.

Zajęcia grupowe mają za zadanie wspierać zaangażowanie klienta oraz motywować go do podejmowania działań związanych z aktywnością na rynku pracy. Grupa daje możliwość wymiany doświadczeń, konfrontacji oraz odbudowywania więzi społecznych, których często brakuje osobom pozostającym bez zatrudnienia.

Jednym z ważniejszych powodów stworzenia grup jest dostarczenie jej członkom wsparcia emocjonalnego i praktycznego.

W ramach poradnictwa grupowego Centrum Edukacji, Diagnozy i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej "Progres"

„Rozmowa kwalifikacyjna”

Uczestnicy: osoby poszukujące pracy, osoby przygotowujące się do zmiany pracodawcy

Treść :
Czas trwania warsztatu - 4 godziny

„Teraz jest Twój czas”

Uczestnicy: osoby szukające pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych oraz osób młodych wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy.

Treść:
Czas trwania warsztatu - 4 godziny

„Poszukiwanie pracy przez Internet”

Uczestnicy: osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych oraz osób młodych wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy.

Treść:
Internet jest coraz bardziej popularnym sposobem kontaktu z pracodawcą. Umiejętność poszukiwania pracy przez Internet staje się kluczową metodą w znalezieniu zatrudnienia na nowoczesnym rynku pracy. Zajęcia adresowane są do osób, które początkują w poruszaniu się po sieci lub też szukają nowych informacji przydatnych w poszukiwaniu pracy przez Internet.

Czas trwania warsztatu – 2*4 godziny (2 dni)

„Własna firma – pierwsze kroki”

Uczestnicy: osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej

Treść:
Czas trwania: 2* 4 godziny (2 dni)

„Bezrobocie jako źródło stresu i obniżenia poczucia własnej wartości”

Uczestnicy: osoby bezrobotne

Treść:

Pozostając bez pracy często odczuwamy głęboki dyskomfort psychiczny: stres, obniżenie poczucia własnej wartości itp. Głównym celem zajęć jest pomoc w umocnieniu wiary we własne siły oraz przygotowanie do radzenia sobie ze stresem związanym zarówno z brakiem pracy, jak i stresem towarzyszącym nam podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Czas trwania: 4 godziny

„Dokumenty aplikacyjne”

Uczestnicy: osoby poszukujące pracy, osoby przygotowujące się do zmiany pracodawcy

Treść:

Grupowy trening umiejętności interpersonalnych;

DOSTARCZANIE INFORMACJI ZAWODOWYCH

Informacja zawodowa stanowi zakres wiedzy niezbędny każdemu człowiekowi do planowania drogi zawodowej, poszukiwania zatrudnienia i adaptacji w pracy.

Jednym z głównych zadań poradnictwa zawodowego jest wspieranie indywidualnych procesów rozwoju zawodowego. To wsparcie nie może obejść się bez usług informacyjnych dla poszczególnych grup odbiorców w zakresie poradnictwa zawodowego.

Grupami tymi są:
Dla powyższych grup oferta Centrum  "Progres" posiada następujące produkty informacyjne :
Informacje:

1. O możliwościach podjęcia dalszej nauki i o istniejących w tym zakresie alternatywach:
2. O rozwiązaniach alternatywnych względem nauki:
Absolwenci szkół i osoby, które po raz pierwszy podejmują pracę:
Osoby poszukujące pracy (bezrobotni, osoby chcące się przekwalifikować):
Osoby pracujące zarobkowo, które zagrożone są utratą zatrudnienia lub pragnące rozwijać się zawodowo:

OFERUJEMY MOŻLIWOŚĆ BEZPŁATNEGO KORZYSTANIA Z KOMPUTERA I INTERNETU W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM POSZUKIWANIA PRACY.


WSPOMAGANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO

2. OFERTA WSPÓŁPRACY DLA GOPS, MOPS, PCPR


Oferujemy współpracę przy realizacji programów z zakresu poradnictwa zawodowego, psychologicznego oraz kursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny).

Jako Agencja Poradnictwa Zawodowego zatrudniamy kadrę doświadczonych, wykwalifikowanych psychologów i doradców zawodowych.

Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów realizowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Informacje dotyczące naszego doświadczenia potwierdzonego referencjami oraz oferty działań realizowanych w ramach POKL znajdują się w zakładce „Program Operacyjny Kapitał Ludzki”

Warto zaznaczyć, iż:

3. OFERTA DLA PRACODAWCÓW

Centrum  "Progres" świadczy swoje usługi dla pracodawców w dwóch obszarach:

1. Dobór kadry pracowniczej:
2. Outplacement
czyli kompleksowy system pomocy pracodawcy w przeprowadzaniu indywidualnych lub grupowych zwolnień pracowników.
Outplacement może stanowić bardzo ważny element wsparcia dla pracownika w trakcie zmiany w jego życiu zawodowym i przyczynia się do redukowania negatywnego wizerunku firmy zwalniającej pracownika, łagodzi stres związany z redukcją zatrudnienia.
Oferujemy:
Zgodnie z art. 70 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w przypadku zwalniania wynikającego z przyczyn zakładu pracy, grupy co najmniej 50 pracowników w ciągu trzech miesięcy, pracodawca jest zobowiązany do zorganizowania dla zwalnianych bądź zagrożonych zwolnieniem pracowników programów pomocy.

© 2012 Progres