Centrum Progres
ul. 11 Listopada 41
95-040 Koluszki

tel / fax (44) 714 67 90
tel. kom. 693 166 450
sekretariat@progres.atm.pl

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) oraz jej nadchodzącą nowelizacją, Centrum "Progres" realizuje zadania mające na celu zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz działania polegające na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków stosowania przemocy w rodzinie.

Osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie udzielamy pomocy, w szczególności w formie:
O wszystkich w/w formy wsparcia dowiedzieć sie można więcej w zakładce > Pomoc terapeutyczna ofiarom przemocy w rodzinie.

Dla osób stosujących przemoc w rodzinie stworzyliśmy i przeprowadzamy autorski program, polegający na stosowaniu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych (patrz Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie > Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy).

© 2012 Progres