Centrum Progres
ul. 11 Listopada 41
95-040 Koluszki

tel / fax (44) 714 67 90
tel. kom. 693 166 450
sekretariat@progres.atm.pl

Oferujemy pomoc w przygotowaniu projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (konsultacje, pomoc w sporządzeniu gotowego projektu-również bezpłatnie) oraz realizację konkretnych zadań lub całości projektu.

W latach 2008-2013 na zlecenie MOPR, PCPR oraz ośrodków pomocy społecznej (głównie z terenu województwa łódzkiego) zrealizowaliśmy w całości lub współrealizowaliśmy 114 projektów POKL.

Beneficjenci wysoko ocenili zarówno sposób realizacji, jak i przydatność prowadzonych przez Centrum „Progres” szkoleń, działań motywacyjnych, integracyjnych, terapeutycznych i doradczych.

Na życzenie przedstawimy odpowiednie referencje.

Centrum „Progres” prowadzi Agencję Poradnictwa Zawodowego oraz Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Wpisane jest również do rejestru instytucji szkoleniowych w WUP w Łodzi.

Podkreślić pragniemy 15-letnie doświadczenie naszej firmy w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Zapraszamy do współpracy.

© 2012 Progres