Centrum Progres
ul. 11 Listopada 41
95-040 Koluszki

tel / fax (44) 714 67 90
tel. kom. 693 166 450
sekretariat@progres.atm.pl

Szkolenia zawodowe prowadzimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zapewniamy niezbędne pomoce i sprzęt do ich realizacji oraz kompleksową obsługę w zakresie niezbędnych badań lekarskich, laboratoryjnych oraz psychologicznych.
Zaświadczenia wydajemy na drukach MEN.

Przykłady oferowanych szkoleń:

1. „OPIEKUN OSÓB STARSZYCH”

Ilość godzin: 120 godz. dydaktycznych.
Czas trwania: 2-3 -m-cy.
Przykładowa organizacja: 6 godz. dydakt. dwa razy w tygodniu.
Prowadzący: lekarze, psycholodzy, pracownicy socjalni, pielęgniarki.
Metody pracy: wykłady, warsztaty, ćwiczenia.

Tematyka:
Razem: 120 godzin dydakt.

Możliwe są również 1-3 dniowe praktyki w domach pomocy społecznej, dające uczestnikom szansę zaznajomienia się z zasadami i formami opieki nad osobami starszymi oraz przećwiczenia w praktyce nabytych umiejętności.

W/w szkolenie prowadzą: psycholodzy, lekarze, pielęgniarki, pracownicy socjalni.

2. „DOMOWA OPIEKUNKA DZIECIĘCA”

Ilość godzin: 120 godz. dydaktycznych.
Czas trwania: 2-3-m-cy,
Przykładowa organizacja: 6 godz. dydakt. dwa razy w tygodniu.
Prowadzący: ratownicy medyczni, psycholodzy, pedagodzy, pielęgniarki.
Metody pracy: wykłady, warsztaty, ćwiczenia. Istnieje możliwość realizacji zajęć praktycznych w placówkach opiekuńczych i przedszkolnych.

Tematyka:

3. „OPIEKUN OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH”

Ilość godzin: 150 godz. dydaktycznych.
Czas trwania: 3-4 -m-cy.
Przykładowa organizacja: 6 godz. dydakt. dwa razy w tygodniu.
Prowadzący: lekarze, psycholodzy, pracownicy socjalni, pielęgniarki, rehabilitanci.
Metody pracy: wykłady, warsztaty, ćwiczenia.

Tematyka:
Możliwe jest odbycie 4-6 dniowych praktyk w ośrodkach dydaktyczno-rehabilitacyjnych, oddziałach opieki paliatywnej, domach pomocy społecznej dla osób przewlekle chorych i upośledzonych umysłowo.

4.„PROFESJONALNY SPRZEDAWCA” (z obsługą kas fiskalnych i wag elektronicznych)"

Ilość godzin: 80 godz. dydaktycznych.
Czas trwania: 2 m-ce.
Przykładowa organizacja: 6-7 godz. dydakt. dwa razy w tygodniu.
Prowadzący: psycholodzy, specjaliści-serwisanci kas fiskalnych.
Liczebność grupy: do 12 osób.
Metody pracy: wykłady, warsztaty, ćwiczenia.

Tematyka:
Szkolenie można uzupełnić o następujące moduły:

5. ,,PRACOWNIK MAGAZYNU (Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA)"

Celem szkolenia jest przyuczenie do zawodu magazyniera.
Czas trwania: 90 godzin dydakt.
Przykładowa organizacja: zajęcia 2 razy po ok. 6 godz. dydakt. w tygodniu przez 2 miesiące.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie wykształcenia zawodowego.

Zakres tematyczny:

6. ,,BUKIECIARSTWO Z ELEMENTAMI FLORYSTYKI"

Ilość godzin: 110 godz. dydaktycznych. (20 godz. teorii, 90 godz. zajęć praktycznych)
Czas trwania: 2-3-m-cy,
Przykładowa organizacja: 6 godz. dydakt. dwa razy w tygodniu.
Prowadzący: wykładowcy, instruktorzy praktycznej nauki zawodu florysty
Metody pracy: wykłady, ćwiczenia praktyczne.

Tematyka:

7. "KOSMETYCZKA"

Ilość godzin: 120 godz. dydaktycznych.
Czas trwania: 2-3-m-cy,
Przykładowa organizacja: 6-7 godz. dydakt. dwa razy w tygodniu.

Tematyka:

8. "PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO - BIUROWY"

Ilość godzin: 206 godz. dydaktycznych.
Czas trwania: 2-3-m-cy,
Przykładowa organizacja: 6-7 godz. dydakt. dwa razy w tygodniu.

Tematyka:

9. „PODSTAWY KSIĘGOWOŚCI”

Czas trwania: 120 godzin dydakt.

Tematyka:

10. „KADRY I PŁACE”

Czas trwania: 120 godzin dydakt.

Tematyka:

11. „ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Część I: Jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą

Celem modułu jest przygotowanie uczestników w wiedzę dotyczącą podstaw w prowadzeniu działalności gospodarczej, wpływu rynku na firmę jak i zasad rozliczeń podatkowych oraz zasad ewidencji księgowej – w odniesieniu do prawa obowiązującego w Unii Europejskiej.

Czas trwania: 30 godzin dydakt.

Tematyka:

Część II: Jak opracować własny biznes plan

Celem tej części szkolenia jest wprowadzenie uczestników w podstawowe zagadnienia związane z podjęciem przedsięwzięć gospodarczych i oceną możliwości ich realizacji w odniesieniu do rynku i sytuacji gospodarczej oraz własnych możliwości finansowych, a także oceną ryzyka.

Czas trwania: 20 godzin dydaktycznych.

Tematyka:

12. SZKOLENIE Z ZAKRESU OBSŁUGI KOMPUTERA ORAZ POSŁUGIWANIA SIĘ POPULARNYMI PROGRAMAMI UŻYTKOWYMI

Czas trwania: 1-2 m-cy.
Ilość godzin i czas trwania: 52 godziny dydaktyczne
Przykładowa organizacja: 6-7 godz. dydakt. dwa razy w miesiącu
Liczebność grupy: do 10 osób

Tematyka:

Umożliwiamy również ukończenie innych szkoleń, np.:

"KIEROWCA WÓZKÓW WIDŁOWYCH JEZDNIOWYCH I UNOSZĄCYCH" (67 godz.)

"KONSERWATOR ZIELENI" (100-120 godz.)

"KOSMETYCZKA" (100-120 godz.)

"ORGANIZATOR USŁUG CATERINGOWYCH" (120 godzin)

"PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY" (100 godz)

"OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI, ZWAŁOWARKI" (100 godz)

"PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA ORAZ ZAGADNIENIAMI KADROWO-PŁACOWYMI" (150 godz. dydakt,)

"PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA, FAKTUROWANIEM ORAZ PODSTAWAMI KSIĘGOWOŚCI" (180 godz)

"KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII" (80-120 godz.)

"MALARZ (80- 100 godz.)

"POSADZKARZ – GLAZURNIK" (120-200 godz.)

"MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITANYCH" (120-200 godz.)

"ORGANIZATOR USŁUG KATERINGOWYCH" (możliwy dodatkowy moduł- ARANŻACJA STOŁU (50-100 godz.)

"PROFESJONALNE SPRZĄTANIE" (30-80 godz.)

© 2012 Progres