Centrum Progres
ul. 11 Listopada 41
95-040 Koluszki

tel / fax (44) 714 67 90
tel. kom. 693 166 450
sekretariat@progres.atm.pl

Program profilaktyczny

ZANIM SPRÓBUJESZ Artykuł nt. programu profilaktycznego "Zanim spróbujesz", zamieszczony w najpopularniejszym piśmie poświęconym profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz promocji zdrowego stylu życia "Remedium".

Badania dotyczące sięgania przez dzieci i młodzież po substancje psychoaktywne jasno wskazują na obniżenie się wieku inicjacji alkoholowej. Jeszcze kilka lat temu największy odsetek młodzieży sięgał po raz pierwszy po alkohol w wieku 14-15 lat. Dlatego też programy profilaktyczne kierowane były przede wszystkim do uczniów klas VIII i VII. Oddziaływania profilaktyczne (np. najbardziej upowszechniany program - "Elementarz") miały "wyprzedzać" i skutecznie odraczać pierwsze kontakty z substancjami zmieniającymi świadomość.

Obecnie wiek inicjacji alkoholowej obniżył się do 12-13 lat. Istnieje więc konieczność rozpoczynania profilaktyki znacznie wcześniej niż jeszcze na początku lat 90-tych. Odbiorcami pierwszych oddziaływań profilaktycznych powinni być uczniowie klas V, najpóźniej VI. Niestety niewiele jest w Polsce gotowych programów - posiadających oficjalne rekomendacje - przeznaczonych dla dzieci 11-12-letnich. "Zanim spróbujesz" stanowi taką właśnie propozycję.

Programy ukierunkowane na tzw. profilaktykę uzależnień w sensie stricte okazały się niezbyt skuteczne i mało przydatne w pracy z młodzieżą; m.in. dlatego, że poruszały one obszar szkód dla dużej części młodzieży mało realny, a na pewno bardzo odległy. Dla dzieci i młodzieży najistotniejszymi i mającymi największe znaczenie motywacyjne są aktualne doświadczenia (również wynikające z kontaktu z substancjami psychoaktywnymi zyski i straty). Z tego względu ważne dla dzieci i młodzieży będą te zajęcia, które odnoszą się do aktualnych problemów danej grupy wiekowej, środowiskowej, rówieśniczej. Jeśli korzystanie z alkoholu i innych substancji zmieniających świadomość lub oczekiwania względem alkoholu i tychże substancji nie są rozpatrywane przez młodzież w kategoriach problemu, warto spróbować zbudować obszar rzeczywistych lub potencjalnych, ale też bardzo realnych i aktualnych strat, które dotyczyć mogą dużej grupy odbiorców programu. Wtedy zyskamy uwagę i zainteresowanie młodzieży, wtedy będziemy odebrani jako osoby rozumiejące.

Program Zanim spróbujesz stanowi propozycję profilaktyki problemowej (sięganie po alkohol przez młodych ludzi jest rozpatrywane w kontekście innych problemów dzieci i młodzieży), nie skoncentrowanej wyłącznie na substancjach uzależniających i uzależnieniach, ale wkraczającej na obszar możliwych i aktualnych strat wynikających z sięgania po substancje psychoaktywne.

Krótko o programie...
"Zanim spróbujesz" powstał w 1990 r. i jest owocem pracy wielu znakomitych praktyków. Podręcznik do programu opracowała Alicja Pacewicz. Do niedawna program posiadał rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nakładem PARPA ukazywał się też podręcznik.

Omawiany program należy do technologii najbardziej uniwersalnych, ponieważ zawiera osobne scenariusze zajęć dla uczniów klas I-IV; V-VI; VII-VIII szkół podstawowych oraz I-III szkół ponadpodstawowych. W zależności od grupy wiekowej odbiorców składa się z 13-19 spotkań z uczniami, zaplanowanych na około 1 godzinę lekcyjną każde.

Scenariusze oparte są na czterech blokach tematycznych:

© 2012 Progres