Centrum Progres
ul. 11 Listopada 41
95-040 Koluszki

tel / fax (44) 714 67 90
tel. kom. 693 166 450
sekretariat@progres.atm.pl

Centrum „Progres” współpracuje ze stowarzyszeniami abstynenckimi oraz grupami samopomocowymi AA i Al.-Anon od początku swego istnienia.

Od 14 lat realizujemy zajęcia indywidualne i grupowe dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w Abstynenckim Stowarzyszeniu Klubu Wzajemnej Pomocy „Ostoja” w Koluszkach oraz Stowarzyszeniu Abstynenckim „Krokus” w Tuszynie. Rokrocznie współpracujemy w zakresie wyjazdowych form terapii ze Stowarzyszeniem Abstynenckim „Raj” w Aleksandrowie Łódzkim. Od kilku lat realizujemy zajęcia dla członków grup samopomocowych „Świt” w Sulejowie, , „Pod Wieżami” w Kurowicach (gm.Brójce), w Proszeniu (gm.Wolbórz)., w Ręcznie.

OFERTA REALIZACJI MARATONÓW TERAPEUTYCZNYCH

Tzw. maratony terapeutyczne są bardzo popularną i często praktykowaną w terapii uzależnienia formą pracy z grupą. Istota tych zajęć polega na intensywnym procesie terapeutycznym (duża liczba godzin w krótkim okresie-1-2 dni), ukierunkowanym na przepracowanie jednego z konkretnych wątków tematycznych. Maratony terapeutyczne uchodzą na skuteczną formę pomocy dla osób, które korzystają równolegle z pomocy ambulatoryjnej (poradnia, punkt konsultacyjny) lub ukończyły już cykl terapeutyczny (np. w na oddziale szpitalnym).

Liczebność grupy odbiorców winna wynosić od 6-12 osób.

MARATONY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

8 grup tematycznych:
Tematyka zajęć może zostać poszerzona o propozycje Zamawiającego.
Zajęcia dla każdej grupy trwają około 16 godzin dydakt. (dwa dni-sobota, niedziela).

MARATONY DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH - grupy tematyczne:

Zajęcia dla każdej grupy tematycznej trwają 8 godzin dydakt. (jeden dzień-sobota lub niedziela).
W praktyce najczęściej realizujemy dwa wątki tematyczne (w sumie 16 godzin).
 

TRENINGI:


Ilość godzin: do ustalenia-zwykle 15 godz.,
Miejsce realizacji: do ustalenia (polecamy ośrodek „Relaks” w Rochnie k/Brzezin),
Forma realizacji: jedno, dwudniowe spotkanie (zwykle weekendowe), grupa łączona (kobiety i mężczyźni)
Liczebność grupy: 15 osób,


Możliwa jest realizacja treningów na miejscu, w siedzibie danego stowarzyszenia.
Czas trwania jednego treningu: minimum 15 godzin (dwa dni).
 

© 2012 Progres