Centrum Progres
ul. 11 Listopada 41
95-040 Koluszki

tel / fax (44) 714 67 90
tel. kom. 693 166 450
sekretariat@progres.atm.pl

1. Warsztat motywacyjny nastawiony na zmianę życia i funkcjonowania oraz uczenie lepszego radzenia sobie w codziennej rzeczywistości

Szczegółowa tematyka:
Metody pracy: metoda warsztatowo-treningowa.
Czas trwania: ogółem 20 godzin dydakt. dla jednej grupy (do 12 osób).

Sposób ewaluacji i sprawozdawczości: sprawozdanie z realizacji szkolenia (odrębne dla każdej grupy), uzupełnione o wyniki ewaluacji procesu - wskaźniki obserwacyjne, analiza przebiegu procesu i postrzeganych efektów, dane z ankiety ewaluacyjnej.

2. Szkolenie dotyczące rozwijania ważnych umiejętności społecznych i psychologicznych przydatnych w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Proponowana tematyka:
Metoda pracy: warsztatowo-treningowa.
Czas trwania: 30-50 godzin dydaktycznych.

3. Indywidualne rozmowy motywująco-informacyjne.

Rozmowy o w.w. charakterze poprzedzają zwykle realizację programu szkoleniowego i warsztatów.
Prowadziliby je psycholodzy i terapeuci.

Efektem powinna być wyższa motywacja uczestników do udziału w programie, co powinno się przełożyć na efektywność zmian podejmowanych w życiu przez konkretnych adresatów programu.

4. Indywidualne rozmowy edukacyjno-wspierające.

Część problemów beneficjentów wymagać będzie indywidualnego przepracowania z specjalistami. Z kolei trwałość wprowadzanych zmian w życiu zależeć będzie od zapewnienia odpowiedniego wsparcia (m.in. psychologicznego).

Rozmowy prowadzą psycholodzy doświadczeni w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Czas jednej sesji indywidualnej-ok.45 min.

5. Trening gospodarowania czasem.

Metoda pracy: treningowa.
Czas trwania: 15 godzin dydaktycznych.

6. Trening gospodarowania budżetem domowym.

Metoda pracy: treningowa.
Czas trwania: 15 godzin dydaktycznych.

7. Trening umiejętności wychowawczych.

Metoda pracy: treningowa.
Czas trwania: 40-80 godzin dydaktycznych.

8. Trening radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Metoda pracy: treningowa.
Czas trwania: 15 godzin dydaktycznych.

9. Obóz socjoterapeutyczny dla młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

Centrum „Progres” od 10 lat specjalizuje się w realizacji obozów socjoterapeutycznych. Posiadamy sprawdzoną bazę (ośrodki w górach i nad morzem, wykwalifikowana i doświadczoną kadrę).

Założenia, szczegółowy program obozu oraz informacje o dotychczasowych realizacjach obozów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży znaleźć można w zakładce "Kolonie i obozy"

10. Obóz edukacyjno-rekreacyjny dla młodzieży z rodzin zastępczych

Jest to propozycja adresowana do młodzieży w wieku 15-21 lat. Obóz zakłada: różnorodne formy działań sportowych, rekreacyjnych i krajoznawczych; rozbudowaną pomoc doradcy zawodowego-warsztaty i spotkania indywidualne; warsztaty umiejętności społecznych prowadzone przez psychologa oraz indywidualną pomoc psychologiczną.

Obóz trwa 12-14 dni. Ze względu na formę obozu liczebność grupy jest ograniczona do 30 osób. Szczegółową ofertę sporządzamy na zamówienie.

11. Obóz terapeutyczny dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (oraz członków ich rodzin).

Obóz taki stanowi jedną z najskuteczniejszych metod budowania motywacji do trzeźwienia oraz wprowadzania konstruktywnych zmian w swoim życiu. Nie zastępuje procesu leczenia, ani podstawowej terapii, stanowi jednak /jej doskonałe uzupełnienie. Nasze wieloletnie doświadczenie potwierdza efektywność takich działań.

Obóz trwa 8 dni.

© 2012 Progres