Centrum Progres
ul. 11 Listopada 41
95-040 Koluszki

tel / fax (44) 714 67 90
tel. kom. 693 166 450
sekretariat@progres.atm.pl

Ogólne:

Specyficzne dla każdego uczestnika:

1. Warsztat aktywnego poszukiwania pracy oraz indywidualne określanie przydatności zawodowej

Spotkania grupowe mają na celu wsparcie zaangażowania BO oraz motywowanie go do podejmowania działań związanych z poszukiwaniem informacji i aktywnością na rynku pracy. Grupa daje możliwość wymiany doświadczeń, konfrontacji, budowania więzi społecznych. Umożliwia także jednoczesne przekazanie wiedzy (informacji) wszystkim uczestnikom.

Sesja 1 (5-10 godz. dydakt.)

Rynek pracy

Sesja 2 (5-10 godz. dydakt.)

Techniki poszukiwania pracy

2. Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym.

Spotkania mają na celu określenie zasobów indywidualnych i zawodowych BO, określenie celów zawodowych BO i opracowanie indywidualnego planu działania przez BO.

Spotkanie są merytorycznie oparte o następujące elementy:
Optymalna liczba spotkań z każdym z BO: 4 spotkania jednogodzinne lub 2 spotkania dwugodzinne.

Zajęcia warsztatowe oraz spotkania indywidualne prowadzą doświadczeni w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym psycholodzy-doradcy zawodowi.

© 2012 Progres