Centrum Progres
ul. 11 Listopada 41
95-040 Koluszki

tel / fax (44) 714 67 90
tel. kom. 693 166 450
sekretariat@progres.atm.pl

Wykaz punktów konsultacyjnych

POMOC UDZIELANA JEST NIEODPŁATNIE

wiecej »

Oferta prowadzenia Punktu

Punkt Konsultacyjny (PK) jest miejscem pierwszego kontaktu dla osób, poszukujacych wsparcia i pomocy terapeutycznej. Informacje, jakie moża uzyskać w PK, dotyczą zarówno podstawowych zagadnień z dziedziny prawa (np. dla osób uwikłanych w sytuacje przemocy w rodzinie, róznego typu uzależnienia itp.), jak również możliwych form wsparcia psychologicznego, terapeutycznego, pedagogicznego.Po pomoc może zwrócić się każdy, kto jej potrzebuje. Do najczęściej zgłaszanych problemów należą zagadnienia uzależnień i wpółuzależnienia, przemocy w rodzinie, problemów wychowawczych, rodzinnych i emocjonalnych, a także sytuacje trudne, czy tzw. życiowe kryzysy.

wiecej »

Oferta prowadzenia dyżurów psychologów w szkołach

Zakres oferowanej pomocy obejmuje m.in.:

  • konsultacje, porady,
  • terapię indywidualną dla uczniów wymagających pomocy i wsparcia psychologicznego,
  • konsultacje i pomoc dla rodziców,
  • konsultacje dla nauczycieli.

wiecej »

© 2012 Progres