Centrum Progres
ul. 11 Listopada 41
95-040 Koluszki

tel / fax (44) 714 67 90
tel. kom. 693 166 450
sekretariat@progres.atm.pl

Jak odnaleźć i zamówić interesujące Państwa szkolenie?

W poszczególnych zakładkach przedstawilismy propozycje oferowanych szkoleń. Są one realizowane w przedstawionej formie, ale także modyfikowane i dostosowywane do potrzeb odbiorców. Wszystkie z opisanych szkoleń moga być realizowane zarówno w siedzibie zamawiającego (szkolenie stacjonarne), ale także w atrakcyjnych ośrodkach szkoleniowych i wypoczynkowych, w takich miejscowościach jak: Spała, Sulejów, Jastrzębia Góra, Władysławowo, Karpacz, Krynica, Białka Tatrzańska, Węgierska Górka i innych. Duża część z nich realizowana jest również w siedzibie Centrum "Progres" w Koluszkach. Szkolenia prowadzimy zarówno metodami wykładowo-seminaryjnymi, jak i warsztatowo-treningowymi.
Szkolenia możemy elastycznie modyfikowac i dostosowywać do Państwa potrzeb.

1. W grupie szkoleń adresowanych do nauczycieli znajdują się kursy przewidziane zarówno dla całych rad pedagogicznych, jak i poszczególnych zainteresowanych nauczycieli, wychowawców, pedagogów, dyrektorów szkół.

2. Szkolenia adresowane do członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych kierowane są zarówno do całych komisji jak i do poszczególnych osób pracujacych w tychże komisjach. Z założenia szkolenia te mają charakter interdyscyplinarny. Realizujemy także szkolenia dla konkretnych grup zawodowych, zajmujących się przeciwdziałaniem problemom społecznym, np. dla policjantów, kuratorów sądowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, personelu medycznego.

3. Kursy dla osób bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym opisane są w odrębnej zakładce "Program Operacyjny Kapitał Ludzki".

4. Szkolenia dla osób chcących realizować nasze autorskie i część oficjalnie rekomendowanych programów profilaktycznych znajdziecie Państwo w zakładce "Programy profilaktyczne".

5. Kursy dla doradców zawodowych oraz personelu kierowniczego zamieścilismy w zakładce '"Agencja Poradnictwa Zawodowego".


6. Ciekawe spotkania szkoleniowe, w tym szkolenia dla rodziców, oferuje również funkcjonująca Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

7. Prosimy też zwracać uwagę na pojawiające się w "Aktualnościach" propozycje konkretnych szkoleń.


W przygotowaniu różnorodnych szkoleń posiadamy ogromne, ponad 15-letnie doświadczenie. Prowadzone przez nas kursy są poddawane stałej ewaluacji. Warto zaznaczyć, że tylko w okresie trzech ostatnich lat w różnych formach przynajmniej 5-godzinnych szkoleń udział wzięło ponad 2200 osób.

Szkolenia dla instytucji prosimy zamawiać telefonicznie. Udział w szkoleniach osób indywidualnych zgłaszać należy na załączanych do informacji o szkoleniach formularzach.

© 2012 Progres