Centrum Progres
ul. 11 Listopada 41
95-040 Koluszki

tel / fax (44) 714 67 90
tel. kom. 693 166 450
sekretariat@progres.atm.pl

Konsultacje

Instytucjom organizującym i prowadzącym działalność profilaktyczną (takim jak: szkoły, gminy, świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe) proponujemy konsultacje dotyczące:

Superwizje

Zarówno instytucjom, jak i realizatorom poszczególnych programów profilaktycznych oraz programów z zakresu przeciwdziałania przemocy oferujemy spotkania superwizyjne. Superwizje mogą dotyczyć:
Superwizje mogą mieć charakter indywidualny lub spotkań w małych grupach - do 5 osób. Zwykle zakłada się cykl kilku 2-3 godzinnych spotkań.

Recenzje

Instytucjom i osobom tworzącym własne programy profilaktyczne o różnym stopniu ogólności i zakresie oddziaływania proponujemy również odpłatne recenzje wraz z konkretnymi wskazówkami do ewentualnej modyfikacji.

© 2012 Progres