Centrum Progres
ul. 11 Listopada 41
95-040 Koluszki

tel / fax (44) 714 67 90
tel. kom. 693 166 450
sekretariat@progres.atm.pl

Realizacja programów profilaktycznych stanowiła bardzo ważny element działania Centrum "Progres", od początku istnienia firmy. Przez kolejne lata doświadczeń stale poszerzaliśmy swoja ofertę programów adresowanych do dzieci, młodzieży i doroslych. Podnosząc wciąż swoje umiejętności w zakresie realizacji programów profilaktycznych, przygotowywaliśmy propozycje naszych, autorskich projektów i programów. Zdecydowana większość z nich z powodzeniem przyjęła się na wymagającym rynku profilaktyki szkolnej i środowiskowej. Bogate doświadczenie i ogromna ilość przepracowanych w profilaktyce godzin, a także liczne ukończone szkolenia pozwoliły nam na opracowanie oferty szkoleniowej, kierowanej do osób, które samodzielnie chcialyby prowadzic zajęcia profilaktyczne w oparciu o nasze programy autorskie lub narzedzia oficjalnie rekomendowane.

Posiadamy jedną z najbogatszych i najwszechstronniejszych w Polsce ofert profilaktycznych. Składa się na nią większość z oficjalnie rekomendowanych w naszym kraju programów, a także duża grupa różnorodnych narzędzi, które powstały w Centrum "Progres".

Wysokie wymagania stawiamy zatrudnianym przez nas realizatorom zajęć profilaktycznych. Osoby takie muszą mieć ukończone studia magisterskie na kierunkach psychologia lub pedagogika, posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności praktyczne, odbyć konkretne szkolenia w zakresie realizacji i opracowywania programów profilaktycznych. Specjaliści nadzorujący realizację zajęć profilaktycznych muszą się ponadto legitymowac ukończeniem studiów podyplomowych w zakresie profialktyki uzależnień lub profialktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.

Warto zaznaczyć, ze liczba corocznej realizacji programów profilaktycznych przez Centrum "Progres" przekracza 100, a liczba objętych nimi uczniów i rodziców-2000.

© 2012 Progres