Centrum Progres
ul. 11 Listopada 41
95-040 Koluszki

tel / fax (44) 714 67 90
tel. kom. 693 166 450
sekretariat@progres.atm.pl


1. SPECJALISTA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ CHEMICZNYCH I BEHAWIORALNYCH
Szczegółowa oferta do pobrania
Karta zgłoszenia do pobrania


2. NAJNOWSZE MODELE SKUTECZNEJ PROFILAKTYKI ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH ORAZ PRZEMOCY
Szczegółowa oferta do pobrania
Karta zgłoszenia do pobrania


3. STANDARDY KONSTRUOWANIA I REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW PROFILAKTYCZNYCH ADRESOWANYCH DO DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZICÓW
Szczegółowa oferta do pobrania
Karta zgłoszenia do pobrania


4. DOMOWI DETEKTYWI
Szczegółowa oferta do pobrania
Karta zgłoszenia do pobrania


5 ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA TERENIE GMINY/SZKOŁY
Szczegółowa oferta do pobrania
Karta zgłoszenia do pobrania


6. PRACA Z MŁODZIEŻĄ EKSPERYMENTUJĄCĄ Z NARKOTYKAMI ORAZ Z JEJ RODZICAMI

Szczegółowa oferta do pobrania
Karta zgłoszenia do pobrania


7. POMOC DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH
Szczegółowa oferta do pobrania
Karta zgłoszenia do pobrania
© 2012 Progres