Centrum Progres
ul. 11 Listopada 41
95-040 Koluszki

tel / fax (44) 714 67 90
tel. kom. 693 166 450
sekretariat@progres.atm.pl


1. SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY

Szczegółowa oferta do pobrania
Karta zgłoszenia do pobrania

2. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY
Szczegółowa oferta do pobrania
Karta zgłoszenia do pobrania

3. PRAKTYCZNE ASPEKTY DZIAŁANIA GKRPA
Szczegółowa oferta do pobrania
Karta zgłoszenia do pobrania


4. PROCEDURY PRZYMUSOWEGO KIEROWANIA NA LECZENIE, UMIESZCZENIE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ BEZ ZGODY

Szczegółowa oferta do pobrania
Karta zgłoszenia do pobrania


5. MOTYWOWANIE DO LECZENIA ODWYKOWEGO
Szczegółowa oferta do pobrania
Karta zgłoszenia do pobrania


6. NOWE UZALEŻNIENIA WŚRÓD MŁODZIEŻY -  MEDIA, HAZARD I INNE
Szczegółowa oferta do pobrania
Karta zgłoszenia do pobrania


7. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ CHEMICZNYCH I BEHAWIORALNYCH W SZKOŁACH
Szczegółowa oferta do pobrania
Karta zgłoszenia do pobrania


8. SZKOLENIE DLA SPRZEDAWCÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Szczegółowa oferta do pobrania
Karta zgłoszenia do pobrania


9. NARKOTYKI I NARKOMANIA - ZAPOBIEGANIE, ROZPOZNAWANIE I INTERWENCJA
Szczegółowa oferta do pobrania
Karta zgłoszenia do pobrania


10. STANDARDY KONSTRUOWANIA I REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW PROFILAKTYCZNYCH DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZICÓW
Szczegółowa oferta do pobrania
Karta zgłoszenia do pobrania


11. PRAKTYCZNE ASPEKTY PRACY Z RODZINĄ
Szczegółowa oferta do pobrania
Karta zgłoszenia do pobrania


12. ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA TERENIE GMINY/SZKOŁY

Szczegółowa oferta do pobrania
Karta zgłoszenia do pobrania 

© 2012 Progres