Centrum Progres
ul. 11 Listopada 41
95-040 Koluszki

tel / fax (44) 714 67 90
tel. kom. 693 166 450
sekretariat@progres.atm.pl


1. DIAGNOZOWANIE PROBLEMÓW RODZIN UWILKŁANYCH W PRZEMOC ORAZ TWORZENIE DLA NICH LOKALNEGO SYSTEMU WSPARCIA
Szczegółowa oferta do pobrania
Karta zgłoszenia do pobrania


2. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W ODNIESIENIU DO PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ORAZ GRUP ROBOCZYCH
Szczegółowa oferta do pobrania
Karta zgłoszenia do pobrania


3. TWORZENIE I REALIZACJA PLANU POMOCY RODZINIE DOTKNIETEJ PRZEMOCĄ
Szczegółowa oferta do pobrania
Karta zgłoszenia do pobrania


4. PRAKTYCZNE ELEMENTY FUNKCJONOWANIA ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH
Szczegółowa oferta do pobrania
Karta zgłoszenia do pobrania


5.PRACA Z OSOBAMI ORAZ RODZINAMI UWIKŁANYMI W PRZEMOC DOMOWĄ

Szczegółowa oferta do pobrania
Karta zgłoszenia do pobrania


6. ROZPOZNAWANIE I PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WOBEC DZIECI

Szczegółowa oferta do pobrania
Karta zgłoszenia do pobrania


7. DIAGNOZA I WSPARCIE DZIECKA WYKORZYSTYWANEGO SEKSUALNIE
Szczegółowa oferta do pobrania
Karta zgłoszenia do pobrania


8. SZKOLENIE DLA REALIZATORÓW PROGRAMU KOREKCYJNO - EDUKACYJNEGO DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY DOMOWEJ
Szczegółowa oferta do pobrania
Karta zgłoszenia do pobrania


9. PRAKTYCZNE ASPEKTY PRACY Z RODZINĄ
Szczegółowa oferta do pobrania
Karta zgłoszenia do pobrania
© 2012 Progres