Centrum Progres
ul. 11 Listopada 41
95-040 Koluszki

tel / fax (44) 714 67 90
tel. kom. 693 166 450
sekretariat@progres.atm.pl

Centrum „Progres” od ponad 10 lat zajmuje się pomaganiem osobom uwikłanym w problem przemocy w rodzinie, któremu bardzo często współtowarzyszy również nadużywanie alkoholu przez jej sprawcę.

W ramach swojej pracy zawodowej zajmujemy się pomaganiem zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy domowej.

Pomoc osobom doświadczającym przemocy

W ramach działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, a skierowanych do osób jej doświadczających realizujemy:
Obozy terapeutyczne łączą ze sobą regularne indywidualne spotkania terapeutyczne i grupowe wraz z formą wyjazdową (turystyczną).

Nasze wieloletnie doświadczenia z przeprowadzanych wcześniej takich przed się wzięć, pozwalają nam stwierdzić, iż praca nad własnymi problemami w zmienionych warunkach otoczenia daje uczestnikom większe szanse na wprowadzenie pozytywnych zmian w ich dotychczasowym życiu.

W wielu przypadkach to właśnie obozy terapeutyczne są najefektowniejszą formą interwencji i pomocy. Umożliwiają one nie tylko odizolowanie ofiary od sprawcy (jeden z najistotniejszych warunków pomagania ofiarom przemocy, a więc przerwanie cyklu stosowanej przemocy) ale także pomoc i wsparcie psychologa czy terapeuty na regularnych spotkaniach indywidualnych, codziennych spotkaniach grupowych oraz motywację w postaci innych uczestników obozu. Zaletą obozów terapeutycznych (oprócz obowiązkowych spotkań indywidualnych i grupowych) jest to, iż uczestnicy będący na różnych etapach swojej pracy terapeutycznej, osiągania wyznaczonych celów, są ogromną siłą motywującą, doskonałym przykładem modelującym, nierzadko źródłem zmian dla pozostałych odbiorców programu. Część z nich rozpoczyna dopiero proces zmian, gdy pozostali posiadają już konkretne doświadczenia i co ważne - wymierne sukcesy we wprowadzaniu konstruktywnych rozwiązań we własnym życiu.
 
Kolonie i obozy dla dzieci z rodzin uwikłanych w problem przemocy w rodzinie, czy dotkniętych innym rodzajem dysfunkcji. Tak jak w przypadku obozów terapeutycznych dla osób dorosłych, kolonie i obozy dla dzieci realizowane są podobnej konwencji – łączą formę turystyczną z oddziaływaniami terapeutycznymi psychologów i terapeutów.

© 2012 Progres