Centrum Progres
ul. 11 Listopada 41
95-040 Koluszki

tel / fax (44) 714 67 90
tel. kom. 693 166 450
sekretariat@progres.atm.pl

Oferujemy konsultacje specjalistyczne (psycholog, pedagog, specjalista terapii uzależnień, doradca zawodowy, prawnik) drogą mailową.
W celu skorzystania z pomocy on-line należy mailowo (pnowak@progres.atm.pl) lub telefonicznie przedstawić sprawę (problem) wymagającą porady, uiścić opłatę w wysokości 65,00 zł przelewem na konto : Centrum "Progres", Koluszki, 11 Listopada 41, nr rach: 74 1020 3378 0000 1402 0014 1960 z dopiskiem: "Porada-mail" i poczekac na odpowiedź specjalisty (odpowiadamy w terminie do 3 dni od daty wpływu środków na konto).

Zapraszamy również do skorzystania z rozmów ze specjalistami za pomocą programu Skype. Procedura zamówienia jest podobna jak w przypadku porad udzielanych drogą mailową. Koszt wynosi 75 zł/rozmowa (trwająca do 1 godziny). Dopisek na przelewie: "Porada-Skype".

© 2012 Progres