Centrum Progres
ul. 11 Listopada 41
95-040 Koluszki

tel / fax (44) 714 67 90
tel. kom. 693 166 450
sekretariat@progres.atm.pl

Oferujemy przeprowadzenie w pełni profesjonalnych, opartych na rzetelnej i sprawdzonej procedurze metodologicznej, badań społecznych:

Badania te pozwolą na precyzyjne zdiagnozowanie sytuacji na terenie miasta/gminy/szkoły pod względem rozpowszechnienia problemów alkoholowych, narkotykowych, przemocy domowej czy agresji interpersonalnej zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych mieszkańców.

Proponowany program badań:

Bez rzetelnej diagnozy działania służące przeciwdziałaniu patologiom społecznym są często mało trafne i w konsekwencji - mało skuteczne. Dlatego też coraz więcej gmin/szkół decyduje się na opracowanie takiej diagnozy. Centrum "PROGRES" posiada w przeprowadzaniu badań społecznych o w/w tematyce odpowiednie doświadczenie (od 12 lat realizujemy takie badania na terenie województwa łódzkiego, wielkopolskiego, małopolskiego, podkarpackiego); zatrudnia też odpowiednich specjalistów związanych wcześniej z wyższymi uczelniami.

Proponujemy następujące moduły badań:

Istnieje możliwość połączenia w/w modułów, a więc dokonania w ramach jednego programu badawczego diagnozy relatywnie pełnej, wieloaspektowej.

Przeprowadzone przez nas badania dzieci i młodzieży umożliwiają:

 1. Oszacowanie odsetka młodzieży korzystającej z alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na różnych poziomach wieku, a także:
  • określenie wieku inicjacji alkoholowej i narkotykowej,
  • zbadanie stylu kontaktów z alkoholem i narkotykami (m.in. częstości ich używania, ilości zażywanych substancji, problemów wynikających z ich zażywania),
  • ocenę dostępności poszczególnych środków psychoaktywnych dla młodzieży.
 2. Zbadanie przekonań i sposobów myślenia dzieci i młodzieży na temat działania alkoholu, narkotyków i innych substancji zmieniających świadomość oraz ich potencjalnego używania przez rówieśników,
 3. Porównanie uzyskanych wyników w grupach badanych w różnym wieku dziewcząt i chłopców,
 4. Odniesienie uzyskanych wyników działań, służących przeciwdziałaniu ujawnionym problemom oraz wyznaczenie zadań szczegółowych wraz z harmonogramem działań.
 5. Oszacowanie skali zjawiska uzależnień od mediów (komputer, internet, TV, tel.komórkowy, gry komputerowe)
 6. Oszacowanie skali zjawiska agresji i przemocy w szkole,
 7. Oszacowanie rozmiaru problemu krzywdzenia dzieci przez dorosłych w zakresie: 
  • przemocy fizycznej,
  • przemocy psychicznej,
  • zaniedbywania,
  • wykorzystania seksualnego.
  • poprzez różne formy cyberprzemocy
 8. Zbadanie przekonań i sposobów myślenia dzieci na temat przemocy/agresji,
 9. Wskazanie na osoby będące sprawcami krzywdzenia dzieci,
 10. Wskazanie na czynniki ryzyka stania się ofiarą przemocy,
 11. Określenie niezbędnych kierunków działania, służących przeciwdziałaniu przemocy.
Badania są przeprowadzane za pomocą specjalnie skonstruowanych ankiet audytoryjnych (w przypadku badań osób dorosłych - również kwestionariuszy indywidualnego wywiadu).

Procedura badań jest tak opracowana, aby w sposób maksymalny ograniczyć ryzyko błędów pomiaru.

Ustalenie liczebności badanej próbki zależy od liczby mieszkańców gminy/liczby uczniów oraz potrzeb zamawiającego. Analizy danych dokonujemy z zastosowaniem komputerowych pakietów statystycznych.

Badania zawsze kończone są przygotowaniem dla zamawiającego raportu kończącego wraz z interpretacją uzyskanych wyników i wskazań do pracy profilaktycznej i interwencyjnej.

Koszt badań uzależniony jest od wybranego modułu i liczby mieszkańców gminy/szkoły. Proponujemy badania już od 2.900 zł. Koszt badań obejmuje:
Zachęcamy do współpracy. Na życzenie udzielamy konsultacji. Pomożemy wybrać też odpowiedni moduł lub zaplanować badania wg lokalnych potrzeb.

© 2012 Progres